Karınca Duası

Ülkemizde hemen her evde ve iş yerinde Karınca duası vardır.Karınca duaları asılan yerlerde Bereket olacağı ve işlerin rast gideceğine inanılır.Karınca duası aynı zamanda okunması gerekir.sadece asmak olmaz.

 

Rivayet edildi ki: “Her kim hakka ve hukuka riayet ederek aşağıdaki duayı okur veya ticarethanesinde bulundurursa, hanesinde ve ticaretinde bereket meydana gelir.”

Duanın Arapça Okunuşu:

“Allahümme Ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul Mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

 

 

Yazar: www.duasi.org Sihem Demir

Karınca Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları